当前位置:首页 >> 语文 >>

江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺(一)语文_图文

江西省南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟突破冲刺(一)

语文试题
第 Ⅰ 卷 (选择题 共 36 分) 本卷共 12 小题,每小题 3 分,共 36 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 一、 (18 分,每小题 3 分) 1.下列词语中,加点的字读音全都正确的一组是 A.骠骑(piào) . B.滂沱(pāng) . C.偌大(nuò) . D.叶韵(xié) . A.沉湎 B.侯车 C.班配 D.颤栗 安装 痉挛 迤逦 龃龉 皴裂(cūn) . 沉疴(kē) . 膻味(shān) . 刍议(chú) . 一筹莫展 继往开来 吊以轻心 文过饰非 悄无声息(qiāo) . 抛头露面(lòu) . 蚍蜉撼树(pí) . 犯而不校(jiào) . 额首称庆 走头无路. 广袤无垠 对簿公堂 纨绔子弟(kù) . 同仇敌忾(kài) . 椎心泣血(zhuī) . 捕风捉影(bǔ) .

2.下列词语中,没有错别字的一组是 ..

3.下列各句中加点成语使用不恰当的一句是 ... A.值得高中老师重视的是,目前许多学生学得很死,读书不求甚解,生吞活剥,死记硬背,知 .... 其然不知其所以然。 B.虽然莫言其貌不扬,但是熟悉他的人都知道他不仅博学多识,而且性行高洁,大有光风霁月 .... 的襟怀。 C.所谓全民造句运动,其实是仿造,是模板写作。从最简单的“你妈喊你吃饭”到“我爸是李 刚” ,到“刚刚做出一个艰难的决定” ,这样的造句运动正方兴未艾。 .... D.韩国各派政治势力对于南北关系的态度泾渭分明,不同党派执政都把自己的政治理念灌输给 .... 国民,也在军队中造成了思想混乱。 4.下列各句中,没有语病、句意明确的一项 .. A.印度《经济时报》18 日报道,印度军事装备 70%依靠进口,至今仍未能发展出完善的国防工 业和先进的战斗机,印度同中国在国防工业领域的差距越来越大。 B.美国一些政治领袖和政策专家认为,如果美国积极设法遏制或限制中国的崛起,就会引起中 国的敌对情绪,而这种情绪可以通过巧妙的战略和调解的方式加以避免。 C. 《纽约时报》6 日评论说,在中国房价高耸的同时,拥有几十甚至上百套住房的“房爷”“房 、 姐”和“房叔”不断浮出水面,中国民众的神经被强烈刺激着,除了在网上激烈地宣泄愤怒外,却
·1·

别无他法。 D.习近平的此次访问应当确定俄中的新型关系,谋求得到俄罗斯的原料资源。中国一旦与西方 关系恶化,俄罗斯即便不伸出援手,也会保持中立。 5.下列各句中,标点符号使用合乎规范的一句是 A.没听到批评声,正从另一个侧面显示,一些党员干部丢失了敢于批评、勇于负责的好传统, 面对矛盾、问题甚至违法乱纪行为,选择了“揣着明白装糊涂” 。 B.有人可能会有疑问:我国目前正值发展黄金机遇期,在人们甩开膀子争取业绩的时候,提带 薪休假是不是有些不合时宜,会不会影响经济发展? C.近日,网易截取了一段央视“面对面·春晚新势力”的采访片段,节目指出“相比较于 2012 年春晚,赵本山再度缺席今年春晚,让很多人觉得年味都因此淡了。 ” D.在官僚主义,形式主义泛滥的情况下,理应刹一刹车,下决心治一治。但在大力改变作风的 时候也要注意另一种倾向,这就是在简化形式的同时,工作质量的下降。 6.下面对名著名篇的解说,不正确的一项是 A. 堂吉诃德最后一次出游回来之后, 终于有所醒悟, 在他生命的最后阶段他对家人和朋友说: “过 去我老是读那些该死的骑士小说,给自己罩上了无知的阴云,现在这些阴云已涤荡干净,我已清楚 这些书纯属胡说八道,只是觉悔太迟。 ( ” 《堂吉诃德》 ) B.话说宝黛二人发生口角之后,心中都很后悔。宝玉怕别人以为他们真的疏远了,遂主动到黛 玉处道歉。言谈中又无意间以“你死了,我去做和尚去”之类的话唐突了黛玉。这句话也为后来他 们之间的爱情悲剧埋下了伏笔。《红楼梦》 ( ) C.觉慧真的无法在这个家中呆了下去,他要出去。他与觉新商量,觉新不同意,劝觉慧再忍耐 些。觉慧不愿屈服,在觉民暗中帮他准备了路费后,终于逃离了这个家。 ( 《家》 ) D.周瑜被孔明气病了,不久接到了诸葛亮的一封信,信中写明了周瑜的所有用心。周瑜被激, 昏了过去,醒来后仰天长叹: “既生瑜,何生亮! ”连叫数声之后死去,年仅三十六岁。《三国演义》 ( ) 二、 分,每小题 3 分) (9 阅读下面的文字,完成 7-9 题 如果追溯世界上几个古老文明起源的年代,中华文明不能算是最早的,但中华文明是唯一从未中 断过的文明。中华文明的组成,既包括定居于黄河流域和长江流域的较早以农耕为主要生活来源的 华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明。汉族不断与周围的民族相融合,形 成由五十六个民族组成的大家庭。中华文明是多元的,但中华文明的演进过程,不是互相灭绝,而 是互相融合。中华文明的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明, 在交往过程中整合为一体的过程。多元一体的格局最晚在西周就建立起来了,此后虽然历经战乱与 分裂,不断有新的文明元素加入进来,但没有任何一种文明的分支分裂出去,所以这个大格局始终
·2·

保持着完整性而没有打破。因此,中华文明的发展史从一个侧面看来就是民族融合的历史。 中华文明和域外异质文明的接触,促进了中华文明的发展。印度佛教对中华文明的影响表现在 思想观念和生活习俗等等许多方面,而佛教与中华传统文化相融合便出现了禅宗,禅宗成为中华文 化的一个重要组成部分。西方文明从明代中叶开始传入中国,但在相当长的一段时间内还只是对传 统的中华文明的局部补充。鸦片战争之后,在救亡的呼声中,中国的知识分子纷纷介绍和学习西方 先进的文明,魏源编纂《海国图志》 ,提出“师夷长技”的方针,便是一个带有标志性的变化。此后, 向西方学习经历了从科学技术的层面到政治、人文层面的深化过程。废科举、兴学校,留学、办报, 种种新的事物迅速出现,形成一种新的时代潮流,促使中华文明继续前进。 然而,中华文明是在一个相对封闭的地理环境中发育成长起来的,周围的天然屏障,一方面保 护着中华文明较少受到外族的入侵而能够独立地连续地发展;另一方面也限制了中华文明与其他文 明的交流。可惜当世界上其他地区的文明实现了近代化的转变之后,中华文明急需吸取其他文明的 优秀成果以丰富发展自己的时候,清朝统治者却采取了闭关锁国的政策,故步自封,丧失了历史机 遇,遂使中华文明逐渐被排斥到世界文明发展的主流之外,并处于落后的地位,甚至沦落到任人宰 割的地步。 近代以来,中华文明发展的趋势可以简单地概括为打开大门与走向世界,一切有识之士的种种 呼号与努力,无非以此为中心。直到今天,打开大门与走向世界,仍然是尚未完成的历史任务。打 开大门,是在保持自己民族优良传统的同时,吸取世界上其他民族创造的优秀文明成果;走向世界, 是带着自己民族的优秀传统,融入世界文明的主流之中。 文化的馈赠是双向的,是一种极富活力和魅力的文明交融和创新的活动,各个民族既把自己的 好东西馈赠给别人,也乐意接受别人的馈赠。馈赠的态度是彼此尊重,尊重别人的选择,决不强加 于人。馈赠和接受的过程是取长补短、融会贯通。馈赠和接受的结果是多种文明互相交融、共同发 展,以形成全球多元文明的高度繁荣。因为不同的文明本来就各具本色,吸取外来文明的内容、分 量和方式又不相同,交融之后出现的人类文明仍然是千姿百态,我们的世界仍然是异彩纷呈。回顾 历史,汉唐人对外来文明的开放胸襟与拿来为自己所用的宏大气魄,使中华文化异彩纷呈便是文化 馈赠的很好表现。 当今社会,与经济全球化同时到来的,既不是单一的全球文明,也不是文明的冲突,而是文明 的自主、馈赠,以及多元文明的繁荣。这种新的文明生态的出现和确立,是人类进化到更高阶段的 一个重要标志。中华民族必能抓住这个历史的机遇,实现伟大的复兴,在世界未来的文明进程中再 现自己的辉煌,并对全人类的文明进步作出更大的贡献! (节选自袁行霈《文化的馈赠》有删改) 7.下列关于“中华文明”的理解不恰当的一项是 ... A.与世界其他几个古老文明相比,中华文明虽不是最早的,但却是唯一从未中断过的文明。
·3·

B.中华文明的多元一体格局从建立起,就没有任何一种分支分裂出去。 C.中华文明逐渐被排斥到世界文明发展的主流之外是由于清朝统治者却采取了闭关锁国的政策, 故步自封。 D.中华文明的出现、确立和繁荣,是中华文化不断进步的一个重要标志。 8.下列对文章内容的分析正确的一项是 A.中华民族的发展史从一个侧面看来就是民族融合的历史。 B.西方文明从明代末年开始传入中国,一直是对传统的中华文明的局部补充。 C.文化馈赠的态度是彼此尊重,决不强加于人,要取长补短、融会贯通。 D.因为不同的文明本来就各具本色,吸取外来文明的内容、分量和方式又不相同,交融之后出 现的人类文明仍然有可能是千姿百态。 9.根据原文内容,下列对作者的观点分析和推断不正确的一项是 ... A.中华文明的发展史是一个不断融合,没有断层的历史,虽然中华民族历经两次异族统治,但 是依然可看成是一个连续不断的过程。 B.中华文明发展的趋势可以简单地概括为打开大门与走向世界,一切有识之士的种种呼号与努 力,都以此为中心。 C.中华文明和外界文明有过多次接触,并从中吸取了很多有益的营养,盛唐气象的出现,于这 种态度有分不开的关系。 D.只有保持自己民族优良传统并吸取世界上其他民族创造的优秀文明成果,中华文明才能真正 走向世界,融入世界文明的主流之中。 三、 分,每小题 3 分) (9 阅读下面的文言文,完成 l1-12 题。 赵惠文王卒,子孝成王立。七年,秦与赵兵相距长平,时赵奢已死,而蔺相如病笃,赵使廉颇 将攻秦。秦数败赵军,赵军固壁不战。秦数挑战,廉颇不肯。赵王信秦之间。秦之间言曰: “秦之 . 所恶,独畏马服君赵奢之子赵括为将耳。 ”赵王因以括为将,代廉颇。蔺相如曰: “王以名使括,若 . 胶柱而鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。 ”赵王不听,遂将之。 赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,详败走,而绝其粮道,分断其 军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,数十万之众遂 降秦,秦悉坑之。赵前后所亡凡四十五万。明年,秦兵遂围邯郸,岁余,几不得脱。赖楚、魏诸侯 来救,乃得解邯郸之围。自邯郸围解五年,而燕用栗腹之谋,曰:“赵壮者尽于长平,其孤未壮。 ” 举兵击赵。赵使廉颇将,击,大破燕军于鄗,杀栗腹,遂围燕。燕割五城请和,乃听之。赵以尉文 封廉颇为信平君,为假相国。 廉颇之免长平归也,失势之时,故客尽去。及复用为将,客又复至。廉颇曰: “客退矣!”客曰:
·4·

“吁!君何见之晚也?夫天下以市道交,君有势,我则从君,君无势则去,此固其理也,有何怨乎?” 居六年,赵使廉颇伐魏之繁阳,拔之。 赵孝成王卒,子悼襄王立,使乐乘代廉颇。廉颇怒,攻乐乘,乐乘走。廉颇遂奔魏之大梁。廉 颇居梁久之,魏不能信用。赵以数困于秦兵,赵王思复得廉颇,廉颇亦思复用于赵。赵王使使者视 廉颇尚可用否。廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米,肉十斤, 被甲上马,以示尚可用。赵使还报王曰:“廉将军虽老,尚善饭,然与臣坐,顷之,三遗矢矣。 ”赵 王以为老,遂不召。 楚闻廉颇在魏,阴使人迎之。廉颇一为楚将,无功,曰:“我思用赵人。 ”廉颇卒死于寿春。 (节选自《史记·廉颇蔺相如列传》) 10.对下列句子中加点词的解释,错误的一项是 .. A.赵军固壁不战 . B.赵使廉颇将攻秦 . C.为假相国 . D.顷之,三遗矢矣 . A.赵王因以括为将 . B.乃得解邯郸之围 . C.壮者尽于长平 . D.夫天下以市道交 . ①赵王信秦之间 ③悉更约束,易置军吏 ⑤使乐乘代廉颇 A.①②④ 壁:坚守 将:率兵 假:代理 矢:筷子

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是 因宾客至蔺相如门谢罪 . 设九宾于廷,臣乃敢上璧 . 于其身也,则耻师焉 . 以勇气闻于诸侯赵 . ②王以名使括,若胶柱而鼓瑟耳 ④赖楚、魏诸侯来救,乃得解邯郸之围 ⑥赵王以为老,遂不召 B.①⑤⑥ C.②③④ D.①③⑤

12.下列各组句子全都能表现出赵孝成王昏庸无能的一项是

第 Ⅱ 卷 (非选择题 共 114 分) 四、 (28 份) 13.把文言文阅读材料画线句子翻译成现代汉语(12 份) (1)秦与赵兵相距长平,时赵奢已死,而蔺相如病笃,赵使廉颇将攻秦。 分) (4 (2)君何见之晚也?夫天下以市道交,君有势,我则从君,君无势则去,此固其理也,有何怨乎?(4 分) (3)赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。 分) (4
·5·

14.阅读下面这首小令,然后回答问题(8 分) 沉醉东风?渔父 白朴


黄芦岸白蘋渡口,绿柳堤红蓼滩头。虽无刎颈交,却有忘机友,点秋江白鹭沙鸥。傲煞人间万 户侯,不识字烟波钓叟。 ①注:白朴,元代戏曲作家,元曲四大家之一。蒙古灭金后,终生不仕。 (1)这曲小令首句写景极有特色,请结合诗句简要分析。

(2)后世有评论家说“不识字”的“烟波钓叟”其实就是作者的投影和化身,你怎么看?

15.古诗文填空。 题限选 4 题 8 分) (5 (1)仰观宇宙之大, ,所以游目骋怀 ,信可乐也。 (王羲之《兰亭集序》 ) (2)薄雾浓云愁永昼, 。佳节又重阳, ,半夜凉初透。 (李清照《醉花阴》 ) (3)间关莺语花底滑, 。冰泉冷涩弦凝绝, 。 (白居易 《琵琶行》 ) (4)酌酒以自宽, 。心非木石岂无感? 。 (鲍照《拟 行路难》 ) (5)寄蜉蝣于天地, 。哀吾生之须臾, 。 (苏轼《赤 壁赋》 ) 五、 (21 分) 阅读下面的文字,完成 16~19 题。 红绿灯下 迟子建 ①在城市,当你走到十字街头时,往往会与红绿灯相遇。 ②说来好笑,我最初来到城市时,最怕的就是过街。在西安和北京求学期间,只要是有天桥和地 下通道,我绝不走十字街。我对红绿灯不信任,它们闪来闪去的,像是两只鬼眼,变幻太快,常常 是绿灯一亮,我起步走,却遭逢侧向驶来的一串汽车,它们占据了半边路,阻断你。等它们过去后, 你再前行,绿灯的心房就颤动了,红灯随之亮起,你被隔在马路中央,身前身后是川流不息的车辆,
·6·

有被钢铁夹击的感觉。此时我总会联想起卓别林的《摩登时代》中,那个被卡在机器中的工人,觉 得自己是工业化时代的一个可怜虫。 ③我喜欢回到故乡,其中的一个缘由是,在乡间路上,我不会为红绿灯左右。能够阻断我脚步的, 有时是一群黄昏中归家的羊,有时是几只正午时通过堤坝,要下河戏耍的鸭子。 ④据说在交通事故中,死于红绿灯下的行人占了很大比例。闯红灯,是肇事的元凶。有时是汽车 闯红灯殃及行人,有时是行人闯红灯自蹈黄泉,这样的行人无疑就是举着阎王爷掷来的招魂牌在过 街。不管责任在哪一方,倒霉的总归是人。所以家长送孩子上学的路上,在过十字街时,如临虎口, 总要拉起孩子的手。在幼儿教育中,学会通过红绿灯下的街口,也成了必修课。走到红绿灯下,人 的心就会紧张起来,你要眼观六路,耳听八方,稍有不慎,就会酿下惨祸。在我眼中,十字街就像 匍匐在大地的十字架,它主宰着人的生死。 ⑤我在哈尔滨生活以后,习惯了走红绿灯。前些年,每当过十字街时,看见绿灯闪烁了,我会一 路飞奔,分秒必争,抢在红灯敲响警钟时到达街对面。由于年轻,体力充沛,我与绿灯的赛跑很少 有输的时候。当街口的行人集体闯红灯时,我也尾随其后,大摇大摆地招摇过市。汽车像一支支飞 来的箭,刷刷地在我们身旁呼啸而过,可是大家对它们毫无惧色,我也心底泰然。 ⑥二○○二年初春,爱人离开哈尔滨时,带我去花店买花。我们到了海城街的鲜花批发市场,我 选了一束红色康乃馨,几枝黄玫瑰。当我把玫瑰拿在手中的时候,爱人说,别老买黄色的,换点鲜 艳的颜色吧。于是,我挑了两枝娇艳的粉色玫瑰。他捧着康乃馨,我拿着玫瑰,散步回家。经由红 军街桥下的十字路口时,恰好赶上绿灯眨眼了,我说等下一个绿灯再过吧。爱人说,你跟着我,能 抢过去的!他个子高,步伐大,很快就跑到街对面了。我呢,一见红灯亮了,腿立刻就软了,向回 撤。这样,我站在街这头,他站在对面,我们中间,是一台连着一台的疾驰的车辆。车辆就像汪洋 大海,把我们分开了。三天后,爱人在回故乡的山间的公路上出了车祸。故乡的路没有红绿灯,可 是他为了早点回到工作的地方,急于赶路,还是出了事故。他的心中,看来一直亮着一盏颤动的绿 灯啊。他是一个疯狂的旅人,只知道一刻不停地向前赶,赶,赶。这种“赶” ,这种热情的“奔命” , 使我们一个在此岸,一个在彼岸,永隔着万水千山。他像流星,以为自己生命的光华还很漫长,却 不知道当他飞速掠过天际的时候,迎接他的却是永恒的寂静。 ⑦爱人离去后,我身边没了陪伴的人,可是路还是要走下去的。我曾在十字街头为他焚烧纸钱, 都说那是灵魂聚集的地方。再经过那样的路口时,我感觉有无数的灵魂在幽幽地歌唱。远远地看到 绿灯要变幻了,我便会放慢脚步,在路边静心等待;人们蜂拥着闯红灯时,我也会原地不动,气定 神凝地候着。红绿灯下那些步履匆匆、神色慌张的路人,在我眼里是那么的可怜可笑。 ⑧我想,人生是可以慢半拍,再慢半拍的。生命的钟表,不能一味地往前拨,要习惯自己是生活 的迟到者。人是弱的,累了,就要休息;高兴了,就要开怀大笑。郁闷的时候,何苦要掩饰自己, 对着青山绿水呼喊吧。我们可以与友人畅饮,一醉方休;也可以对那些邪恶的人当面示以唾弃。我
·7·

们可以在月夜下多几分缠绵,也可以在旅途中因着美好的风景而多几日的停留。随遇而安,随缘而 行。随风而舞,随雨而歌! ⑨是的,我们要给自己多亮几盏红灯,让生命有所停顿,有所沉吟。这样的红灯,就是我们生命 中不息的火焰!只有这样,弱的生命才会变成强的生命,暗淡的生命才会变成有光华的生命!当生 命的时针有张有弛、疾徐有致地行走的时候,我们的日子,才会随着日升月落,发出流水一样清脆 的足音。

16.结合全文分析,作者为何以“红绿灯下”为标题?(6 分)

17.请分析第四段画线句子在全文中的作用。 分) (4

18.请结合全文分析作者在“红绿灯下”的情感有何变化?对我们的人生有何启示。 分) (7

19.下列对文章内容的理解和分析不恰当的两项是(4 分) ... A.文章中“在我眼中,十字街就像匍匐在大地的十字架”一句以生动形象的比喻警示自己,也 警示世人:十字街口,红绿灯下,很可能成为生与死的分界,行人只有虔诚与敬畏,谨慎慢行,才 会安然无恙。 B.第二段详细描写经过十字街的过程和感受,表现了我最初经过城市十字街口的紧张害怕,也 与第三段写作者行走在乡间路上的轻松快乐形成对比。 C.文章第六段说丈夫“是一个疯狂的旅人,只知道一刻不停地向前赶,赶,赶” ,这里采用反复 的手法,写出了丈夫只知道一刻不停地向前“赶”而导致的悲剧,这句话既有作者对丈夫的埋怨和 不解,也表达了作者对丈夫的无尽思念。 D.作者的“爱人离去后” ,她“曾在十字街头为他焚烧纸钱,并认为“那是灵魂聚集的地方” , 因为作者相信宗教,相信灵魂的存在,借以表达自己对丈夫的哀思。 E.丈夫离世,留给作者的只有慢慢长夜的苦思冥想,也促使作者去思考人生的生活方式,在漫 漫人生旅途中,我们要给自己多亮红灯,让生命有所停顿,才能让我们生活中的火焰不息,才能让 弱的生命变成有光华的生命。 六、 (15 分) 20. 《三国演义》里“草船借箭”的故事一直为人们所津津乐道,诸葛亮设计用装满草人的船,趁着
·8·

大雾擂鼓逼近曹操水军大营。曹操看不清情况,于是下令用箭射之,诸葛亮因此得到了曹操免费赠 送的数万只箭矢。在计谋成功撤退之时,诸葛亮命令所有军士大喊: “谢丞相赐箭。 ” 请想象曹操和其手下将士在听到这句话之后的表现,写一段文字。 要求: (1)侧重刻画人物心理。 (2)运用两种以上的修辞手法。 (3)想象合理,符合人物性格和身份。 (4)不少于 200 字。 七、 (50 分) 21.阅读下面的材料,根据要求作文。 《华严经》中曾数次提到“初心”这个词,后来有人凝练了一句极为经典的话: “不忘初心,方 得始终。 ”纳兰性德亦有词云: “人生若只如初见,何事秋风悲画扇?”青春年少的你,是怎样理解 这两句话的的呢? 请全面分析上述材料,自选角度,自拟题目,写一篇议论文。 要求: (1)不少于 700 字。 (2)不得透露个人相关信息。 (3)不得抄袭,不得套作。

·9·

·10·

·11·

·12·


相关文章:
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺(一)语文_语文_高中教育_教育专区。江西省南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第...
...命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(一).doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(一) - 本次试卷分第 I 卷(选择题) 、第Ⅱ卷(非选择题) ,共 8 页。...
江西参考资料省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第....doc
江西参考资料省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(八) - 2013 届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(八) 一、(18 分,...
...省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(八) - 2013 届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(八) 一、 (18 分,每小题...
...省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(六)
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(五)
...省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(五) - 南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟突破冲刺() 语文试题 第 ...
...10所省重点中学2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试....doc
2013届高考语文模拟试卷及详细答案解析江西省南昌市10所省重点中学2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题 - 南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟...
...中学2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题_图文.doc
2013届高考语文模拟试卷及详细答案解析江西省南昌市10所省重点中学2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题_语文_高中教育_教育专区。2013届高考语文模拟试卷及详细答案...
2017届江西省南昌市10所省重点中学命制高三第二次模拟....doc
2017届江西省南昌市10所省重点中学命制高三第二次模拟突破冲刺(二)语文试题及答案 - 南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟突破冲刺 () 语文...
江西省南昌市10所省重点中学2013届高三语文第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学2013届高三语文第二次模拟突破冲刺试题(五)新人教版 - 南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟突破冲刺(五...
...命制2013届高三第二次模拟突破冲刺英语试题(一).doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺英语试题(一)_高中作文_高中教育_教育专区。南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟...
...制2013届高三第二次模拟突破冲刺数学(理)试题(一).doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺数学(理)试题(一) - 小升初 中高考 高二会考 艺考生文化课 一对一辅导 (教师版) 名师远程辅导...
...省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(八)_语文_高中教育_教育专区。试卷 南昌市 10 所省重点中学命制 2013 届高三第二次模拟...
江西省南昌市10所省重点中学命制2015届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2015届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(一)_高考_高中教育_教育专区。江西省南昌市 10 所省重点中学命制 2015 届...
江西省南昌市十所省重点中学命制2015届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市十所省重点中学命制2015届高三第二次模拟突破冲刺语文试题(一)(含详细解答)_高三语文_语文_高中教育_教育专区。江西省南昌市十所省重点中学命制2015...
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺数学(理)试题(
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺文科综合试题(八
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺数学(理)试题(九) - 小升初 中高考 高二会考 艺考生文化课 一对一辅导 (教师版) 江西省南昌市...
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟....doc
江西省南昌市10所省重点中学命制2013届高三第二次模拟突破冲刺英语试题(七)